https://religiousopinions.com
Slider Image

Konsonanter av Gurmukhi Alfabet (35 Akhar) Illustrerad

Gurmukhi-skriptet av Gurbani has 35 akhar, eller konsonanter, identiskt med det punjabiska måltealfabetet inklusive tre vokalhållare och 32 konsonanter. Varje karaktär representerar ett fonetiskt ljud. Gurmukhis alfabetiska ordning är helt annorlunda än det engelska alfabetet. Gurmukhi akhar är baserad på grupperingar som har vissa likheter och är arrangerade i en gr grid med fem horisontella och sju vertikala rader med specifika uttalningsegenskaper (som inte visas här). Varje bokstav har en kombination av egenskaper beroende på dess horisontella och vertikala position. Vissa bokstäver uttalas med tungan vid ryggen på övre tänderna eller böjd rygg för att röra precis bakom åsen på munets tak. Bokstäver kan uttalas med en luftblåsning eller kräva att hålla tillbaka luften. Vissa tecken har ett nasalt ljud.

Vers av Gurbani har andlig betydelse i Sikh-skriften och innehåller metaforiska passager där de olika Gurmukhi-bokstäverna figurerar. Fonetiska stavningar av bokstäver i översättningar varierar.

01 av 36

Gurmukhi Oorraa uttalguide

Punjabi Akhar Oorraa of Gurbani Betydelse i Sikh Skrift Oorraa Gurmukhi vokalhållare. Foto [S Khalsa]

Oorraa är den första av tre vokalinnehavare som förekommer i Gurmukhi-skriften av Gurbani och är identisk med vokalinnehavarna i Punjabi-alfabetet (akhar).

Oorraa uttalas med lika tonvikt på både stavelser och låter som tjuv-rå. Oorraa används i början av ett ord där det första ljudet är det av en vokal eller i något ord där vokalen inte föregås av en konsonant som i fallet med ett dubbel vokaljud och har specifika vokaljud tilldelade den Romaniserade stavning av Oorraa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Oorhaa . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Oorraa i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar akrostisk form av poetisk vers skriven av First Guru Nanak Dev som ung pojke när han fick en läxuppgift i skolan för att skriva alfabetet. Hans lärare uttryckte förvåning när barnet Nanak Dev skrev:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Sjung i beröm för en vars gränser inte kan upptäckas. "SGGS || 432

02 av 36

Gurmukhi Airraa uttalguide

Punjabi Akhar Airraa av Gurbani Betydelse i Sikh Scripture Airraa Gurmukhi vokalhållare. Foto [S Khalsa]

Airraa är den andra av tre vokalinnehavare som förekommer i Gurmukhi-skriptet av Gurbani och är identiskt med vokalinnehavarna i Punjabi måltealfabet.


Airraa uttalas med tonvikt på de andra stavelserna och låter som era eller fel-rå. Airraa används i början av ett ord där det första ljudet är det av en vokal eller i något ord där vokalen inte föregås av en konsonant som i fallet med ett dubbel vokaljud och har specifika vokalljud tilldelade det Romaniserat stavning av Airraa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Airhaa . Staver kan också skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Airraa i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar akrostisk form av poetisk vers skriven av forskaren Guru Nanak Dev som ung pojke när han fick en läxuppgift i skolan för att skriva alfabetet. Hans lärare uttryckte förvåning när barnet Nanak Dev skrev:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
AIRRA: Han skapade själv världen, allt som måste göras fortsätter han. "SGGS || 434

03 av 36

Gurmukhi Eerree Uttalsguide

Punjabi Akhar Eerree of Gurbani Betydelse i Sikh Skrift Eerree Gurmukhi vokalhållare. Foto [S Khalsa]

Eerree är den tredje av tre vokalinnehavare som förekommer i Gurmukhi-skriften av Gurbani och är identisk med vokalinnehavarna i Punjabi Paintee-alfabetet.

Eerree uttalas med betoning på de andra stavelserna och låter som era eller err-raw. Eerree används i början av ett ord där det första ljudet är det av en vokal eller i något ord där vokalen inte föregås av en konsonant som i fallet med ett dubbel vokaljud och som har specifika vokaljud tilldelat det Romaniserat stavning av Eerree är fonetisk och kan också förefalla stavad som Eerhee eller Iri . Staver kan också skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelsen av Eerree i Sikh Skriften

Först förvånade Guru Nanak sin lärare med sina andliga insikter när han fick ett uppdrag i skolan att skriva alfabetet:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Primal Lord är den bästa, han är bara sant. "SGGS || 432

04 av 36

S - Gurmukhi Sassa Uttalshandbok

Punjabi Akhar Sassa av Gurbani Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Sassaa. Foto [S Khalsa]

Sassa är en av 35 konsonanter av Gurmukhi-skriptet av Gurbani och identiskt med Punjabi-alfabetet. Konsonanterna till Gurmukhi är kända som 35 Akhar.

Sassa har ljudet av S och uttalas med betoning på den andra stavelsen som sa-såg. Den romaniserade stavningen av Sassa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Sassaa . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Sassa i Sikh Skriften

Sikh-skriften innehåller flera akrostiska former av poetisk vers skriven av författarna till Guru Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Han som skapade världen, är av alla Lord Lord. Första Guru Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
SASSA: Hela universum skapade han med lätthet och upplyste de tre riket med ett ljus. "Först Guru Nanak SGGS || 930

Andra akrostiska vers med Sasaa i Gurbani inkluderar författare:

Femte Guru Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: Din fristad har jag nu gått in i O Lord. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: Ge upp din klokhet O okunnig idiot. "Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa så neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Disciplinera sinnet med sublim perfektion. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa så seh saej savaarai ||
SASSA: Själsbrudens säng är prydd med hennes make Herrens närvaro. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Tredje Guru Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Du har tappat självdisciplin O dåre, och du har accepterat erbjudanden under falska anspråk. " SGGS || 345

05 av 36

H - Gurmukhi Haahaa uttaleguide

Punjabi Akhar Haahaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Haahaa. Foto [S Khalsa]

Haahaa är en konsonant av Gurmukhi akhar-skriptet av Guru Granth Sahib och är nästan identisk med Punjabi målarfabet.

Haahaa representerar ett H-ljud som i ha-ha med lika stor tonvikt ges till båda stavelserna och uttalas så att när det talas finns det en luftpuff när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Haahaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Haha . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar poetiska vers med Haahaa skriven av Första Guru Nanak Dev som student när han tilldelats skriva alfabetet. Hans lärare uttryckte förvåning när barnet Nanak Dev skrev:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Det finns ingen annan Giver än Han som har skapat varelserna ger dem näring. "SGGS || 435

Andra poetiska kompositioner av författarna till Gurbani med Haahaa inkluderar:

" Haahaa het hake nehee jaanaa ||
HAHA: Han existerar, men är inte känd för att existera. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Förstå gudomlig diskurs O dåre för bara då ska du uppnå evig fred. " Third Guru Amar Das SGGS || 435

06 av 36

Gurmukhi Alfabet Kakaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Kakaa av Gurbani Betydelse i Sikh Scripture Gurmukhi Script Kakaa. Foto [S Khalsa]

Kakaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

K - Gurmukhi Kakaa uttalguide

Kakaa är en konsonant av Gurmukhi-skriften och är nästan identisk med Punjabi-målarfabetet.

Kakaa uttalas som cka ckaaw (caw), med betoning på den andra stavelsen. Det bör inte finnas någon luftblåsning när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Kakaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Kakka . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Kakaa i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar den akrostiska formen av poetisk vers i val över hela Guru Granth Sahib.

Först Guru Nanak Dev, förvånade sina instruktörer när barnet som en ung pojke fick en läxuppgift i skolan för att skriva alfabetet, svarade barnet med en spirituell akrostiker:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: När håret blir vitt, lyser det utan tvätt. "SGGS || 432

Andra akrostiska vers med Kakaa i Gurbani inkluderar:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: Han är orsaken, skapelsen och skaparen. "SGGS || 253 Femte Guru Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
KAKKA: Ljus från gudomlig kunskap lyser upp hjärtlotusen med sin stråle. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kom krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: I lust och vrede vänder du dig o idiot med världslig kärlek har du glömt Herren. "SSGS || 435 Tredje Guru Amar Das

07 av 36

Gurmukhi Alfabet Khakhaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Khakhaa Betydelse i Sikh Scripture Gurmukhi Script Khakhaa. Foto [S Khalsa]

Khakhaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

KH - Gurmukhi Khakhaa uttaleguide

Khakhaa är en konsonant av Gurmukhi-skriften av Gurbani och identisk med Punjabi-alfabetet.

Khakhaa har ljudet av Kh och uttalas som ka-kaaw (caw), med betoning på den andra stavelsen. Det bör finnas en luftblåsning när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Khakhaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Khakha . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Khakhaa i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar den akrostiska formen av poetisk vers med Khakhaa från Gurmukhi-alfabetet och förekommer i olika val i Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, den första sikh-gurunen förvånade sina instruktörer när han som ung pojke fick en läxuppgift i skolan för att skriva alfabetet, svarade barnet med en spirituell akrostiker:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKHA: Världsherrens skapare av andedräkt och tid hämtar intäkterna från ens behov av uppehälle. "SGGS || 432

Andra akrostiska vers i Gurbani inkluderar flera författare till Guru Granth Sahib:

Poetiska kompositioner i beröm av den Allsmäktige av Fifth Guru Arjun Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: Den allmännyttiga Herren saknar ingenting. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Beröm verkligen honom. "SGGS | 260

Poetisk insikt till själen av Bhagat Kabir

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
KHAKHA: Själen kommer in i kroppens grotta. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KHAKHA: Sällsynta som söker söker honom. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKHA: Många som har slösat bort och förstört sina liv försvinner. "SGGS || 342

08 av 36

Gurmukhi Alfabet Gagaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Gagaa Betydelse i Sikh Scripture Gurmukhi Script Gagaa. Foto [S Khalsa]

Gagaa är en konsonant av alfabetet Gurmukhi akhar.

G - Gurmukhi Gagaa uttalguide

Gagaa är en konsonant av Gurmukhi akhar-skriften av Gurbani och identisk med Punjabi målarfabet.

Gagaa uttalas som ga-gaw, med betoning på den andra stavelsen. Det bör inte finnas någon luftblåsning när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Gagaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Gagga . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Gagaa i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar den akrostiska formen av poetisk vers och uppträder i hela Guru Granth Sahib med betydande andliga insikter med Gagaa från Gurmukhi-alfabetet.

Guru Nanak, först av Sikh-guruerna, förvånade sina instruktörer när barnet som ung pojke fick en läxuppgift i skolan för att skriva alfabetet, svarade barnet med en spirituell akrostiker:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Som avstår från att sjunga sånger från den universella lorden, blir arrogant i tal. "SGGS || 432

Andra akrostiska vers i Gurbani inkluderar:

Femte Guru Arjun Dev berömmer effekterna av meditation:

" Gagaa gobid gun ravhou saas saas jap neet ||
GAGGA: Uttala världsmeisterens härliga beröm med varje andetag som alltid mediterar på honom. "SGGS || 254

Bhagat Kabir-vers beror på den upplysande gurunen:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Förstå upplysareens ytringsinstruktioner. "SGGS || 340

Tredje Guru Amar Das funderar över den universella lordens immensitet.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Fundera över den universella lorden O dåre, genom att prata ingen har någonsin nått honom. "SGGS || 434

09 av 36

Gurmukhi Alfabet Ghaghaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Ghaghaa Betydelse i Sikh Skriften Gurmukhi manus Ghaaghaa. Foto [S Khalsa]

Ghaghaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

GH - Gurmukhi Ghaghaa uttaleguide

Ghaghaa är en konsonant av Gurmukhi akhar-skriften som är mycket lik Punjabi måltealfabet.

Ghaghaa uttalas som gha ghaaw, med betoning på den andra stavelsen. Det bör finnas en luftblåsning när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Ghaghaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Ghagha . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Ghaghaa i Sikh Skrift

Sikh-skriften innehåller vers med Gh haa av Gurmukhi-alfabetet av olika författare av Gurbani och visas i Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, sikhernas första guru, förvånade sina instruktörer när han fick en uppgift i skolan att skriva alfabetet, svarade barnet med en spirituell akrostiker:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Att utföra tjänsten som skötaren även när han tjänar till den gudomliga hymnen för den bifogade upplystaren återstår. "SGGS || 432

Andra betydande poetiska vers av författare till Guru Granth Sahib med Ghaghaa inkluderar:

Femte Guru Arjan Dev betonar att det bara finns Gud.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Lägg detta i ditt sinne, att det inte finns någon annan än Herren. "SGGS || 254

Bhagat Kabir berättar var det gudomliga finns.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: I varje hjärta följer han. "SGGS || 340

Tredje Guru Amar Das ger insikten att hur mycket själen söker igenkänner den inte de riktiga gåvorna och välsignelserna.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: Från dörr till dörr, du tigger o idio. Dadda: Men välsignelsen accepterar du inte. "SGGS || 423

10 av 36

Gurmukhi Alfabet Ngangaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Ngangaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Ngangaa. Foto [S Khalsa]

Ngangaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

NG - Gurmukhi Ngangaa uttalguide

Ngangaa är en konsonant av Gurbanis akhar-manus av Gurbani och identiskt med Punjabi-målarfabetet.

Ngangaa har ljudet av NG och uttalas med betoning på den andra stavelsen. Den romaniserade stavningen av Ngangaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Nganga eller Nganngaa . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Ngangaa i Sikh Skrift

Sikh-skrifter i hela Guru Granth Sahib innehåller alfabetiska akrostiska kompositioner i form av poetisk vers med insikter av andlig betydelse.

Guru Nanak Dev som pojke förvånade sin lärare när han instruerades att skriva alfabetet svarade han med en akrostiker i ämnet för den spirituella forskaren:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: En med en förståelse för andlig kunskap blir en religionsforskare. "SGGS || 432

Andra betydande akrostiska vers med Ngangaa av författare av Gurbani bani inkluderar:

Femte Guru Arjund Dev berättar om forskare av andlig visdom och fallgropen i den materiella världen i dessa linjer.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Gudomlig visdom erhålls inte bara genom mun till mun. "Guru Arjun SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Man kan vara en lärare i de sex skolorna i en filosofi. "Guru Arjun SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh ivrig ||
NGANGA: Döden griper den som är ordinerad av Gud för att vara en dyrkan av den materiella världen. "SGGS || 2534

Bhagat Kabir berättar oåterkallelig visdom i sin vers:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Använd självbehärskning, älska det gudomliga och avfärda tvivel. "SGGS || 340

11 av 36

Gurmukhi alfabet av Chachaa Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Chachaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Chachaa. Foto [S Khalsa]

Chachaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

Ch - Gurmukhi Chachaa uttalguide

Chachaa är en konsonant av Gurmukhi akhar-skriften Gurbani som är identisk med Punjabi målarfabet.

Chachaa är en symbol för CH och uttalas med tungan precis bakom övre tänderna som ch i klåda med tonvikt på den andra stavelsen. Chachaa är fonetisk och kan också visas stavad som Chacha . Sponetci-stavningar kan skilja sig något i den ursprungliga Gurmukhi-grammatiken samt Romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Chachaa i Sikh Skrift

Genom hela skriften av Guru Granth Sahib exponerar den akrostiska formen av poetisk vers över den spirtuella betydelsen av Gurmukhi-alfabetet.

Först förvånade Guru Nanak Dev sina handledare när barnet som en ung pojke fick en uppgift att skriva alfabetet, svarade barnet med en spirituell akrostiker i fråga om Vediska texter:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: Han är den kreativa källan till de fyra vediska skrifterna, fyra metoder för förökning och de fyra åldrarna. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(O dum groda) du bor någonsin i vattnet (där liljan blommar), men humlan som inte bor där * hunger - berusad * med doften (liljan) på avstånd. "SGGS || 990

Andra betydande alfabetiska vers med Chacha av olika författare till Guru Granth Sahib inkluderar:

Femte Guru Arjun Dev i sin vers som beskriver hans förhållande till det gudomliga.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: På upplysningsorganets lotusfötter är jag fäst. "SGGS || 254

Bhagat Kabir vars poesi är beskrivande för gudomlig konst.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Han målade det stora porträttet som är världen. "SGGS || 340

12 av 36

Gurmukhi Alfabet Chhachhaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Chhachhaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Chhachhaa. Foto [S Khalsa]

Chhachhaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

CHH (SH) - Gurmukhi Chhachhaa uttalguide

Chhachhaa är en konsonant av Gurmukhi akhar-alfabetet i Gurbani och identiskt med Punjabi målarfabet.

Chhachhaa har ljudet av C i havet och uttalas med betoning på den andra stavelsen. Den romaniserade stavningen av Chhachhaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Chhachha eller Shhassha och Shhasshaa . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Chhachhaa i Sikh Skrift

Genom hela Skriften av Guru Granth Sahib kan man hitta poetiska vers med den andliga betydelsen av Gurmukhi-alfabetet akhar Chhachhaa :

Guru Nanak, först av Sikh-guruerna, förvånade sina instruktörer med en alfabetisk akrostiker om andlig okunnighet:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: Diffusionen av andlig okunnighet ligger inom alla som tvivlar på ditt gör. "SGGS || 433

Andra alfabetiska akrostiker i Gurbani inkluderar vers av olika författare till Guru Granth Sahib:

Femte Guru Arjun Dev berättar själens ideala ödmjukhet i sina akrostiska vers:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Det här barnet är din tjänare. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Må jag vara dammet under dina heliga. "SGGS || 254

Bhagat Kabir funderar över Guds närvaro med sin vers:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: Den ärade Lord Master är närvarande. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Tredje Guru Amar Das ifrågasätter värdet av ordliga sysselsättningar i sin vers:

CHHACHHA: Du sliter av dig natt och dag O dåre, hur hittar du att frigöringen hålls fast i dödenas kopplingar? "|| 2 || SGGS || 434

13 av 36

Gurmukhi Alfabet Jajaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Jajaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Jajaa. Foto [S Khalsa]

Jajaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

J - Gurmukhi Jajaa uttalguide

Jajaa är en konsonant av det 35 karaktärs skriptet Gurmukhi akhar av Gurbani som är identiskt med Punjabi målarfabet.

Jajaa har ljudet av J och uttalas med betoning på den andra stavelsen som ja-käken. Den romaniserade stavningen av Jajaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Jajja . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som fonetci Romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Jajaas betydelse i Sikh-skriften

Sikh-skriften Guru Granth Sahib innehåller en akrostisk form av poetisk vers skriven av den första First Guru Nanak Dev som ung student när han instruerades att skriva alfabetet:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Denna ödmjuka varelse ber om visdom efter att ha vandrat tiggeri genom åttiofyra lakhs (8, 4 miljoner) existenser. "SGGS || 433

Andra akrostiska vers i Gurbani inkluderar verser av andlig betydelse som presenterar Jajaa av flera andra författare till Guru Granth Sahib inklusive:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: Ego-centrerad tror att han har blivit något. "SGGS || 255 av Fifth Guru Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Den som bränner kroppen medan den fortfarande lever. "SGGS || 340 av Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Du har blivit berövad av ditt gudomliga ljus O dåre, ångrar i slutet ska du avgå med ånger. "SGGS || 434 av Tredje Guru Amar Das

14 av 36

Gurmukhi Alfabet Jhajhaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Jhajhaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Jhajhaa. Foto [S Khalsa]

Jhajhaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

Jh - Gurmukhi Jhajhaa uttalguide

Jhajhaa är en konsonant av Gurmukhi-skriptet och identiskt med Punjabi-alfabetet.

Jhajhaa har ljudet av Jh som liknar J som i Jacques, Zs som i Zsa Zsa eller X som i Xenia och uttalas som Jh-jhaaw eller Zsa-Zsaa, med betoning på den andra stavelsen. Det bör finnas en luftblåsning när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Jhajhaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Jhajha . Staver kan skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Jhajhaain Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar den akrostiska formen av poetisk vers med Jhajhaa i Gurmukhi-alfabetet och visas i Guru Granth Sahib.

Som ung student skrev Guru Nanak Dev ji en andligt orienterad vers som bekräftade det gudomliga naturens gudomliga natur:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa så dae rehiaa ||
JHAJHA: O dödligt, varför dör du av ångest? Oavsett vad Herren ger ger han ständigt. "SGGS || 433

Akrostiska vers i Gurbani av andra författare till Guru Granth Sahib inkluderar:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro ||
JHAJHA: Dina sorgar ska ta slut. SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Du är förvirrad i världen och vet inte hur du ska bryta dig själv. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: Du kanske aldrig skulle behöva omvända dig, o dåre, om du hade lyssnat till instruktionen från den sanna upplysaren för ens ett ögonblick. " SGGS || 435 Guru Amar Das

15 av 36

Gurmukhi Alfabet Njanjaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Njanjaa Betydelse i Sikh Scripture Gurmukhi Script Njanjaa. Foto [S Khalsa]

Njanjaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

Nj - Gurmukhi Njanjaa uttaleguide

Njanjaa är en konsonant av Gurmukhi-skriptet som är identiskt med Punjabi-alfabetet.

Njanjaa sägs med tungan pressad mot munens tak bakom övre tänderna med tonvikt på den andra stavelsen. Njanjaa är fonetisk, Nj kan också skrivas som Ny eller till och med Ni och uttalas som Enya, lök eller Kalifornien snarare än njuta eller motor. Njanjaa kan också förefalla stavad som Nyanya eftersom stavningar skiljer sig något i ursprungliga Gurmukhi-texter liksom romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Njanjaa i Sikh Skrift

Sikh-skriften innehåller akrostiska former av poetisk vers med Njanjaa .

Guru Nanak Dev, första av Sikh-guruerna, visade andlig insikt medan han fortfarande var en pojke:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Att ge synen på hans graciösa blick ser jag ingen annan bredvid honom. "SGGS || 433

Andra betydande akrostiska shabader av Gurbani med Njanjaa inkluderar:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Vet som helt korrekt, att den världsliga kärleken ska ta slut. "Femte Guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio door kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Han bor nära i ditt hjärta, varför gå långt bort för att söka honom? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 av 36

Gurmukhi manus Tainkaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Tainkaa från Gurbani Illustrated Gurmukhi Script Tainkaa. Foto [S Khalsa]

Tainkaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

TT - Gurmukhi Tainka uttaleguide

Tainkaa är en konsonant av Gurmukhi-skriften som är identisk med Punjabi-alfabetet.

Tainkaa låter som tank-aw, representerar en hård T som på bogsering, kan representeras av en dubbel TT och uttalas med tungan böjd bakåt för att beröra munets tak. Den romaniserade stavningen av Tainkaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Tanka, Tatta eller Ttatta eftersom stavningar kan skilja sig något i original Gurmukhi-texter samt romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Tainka i Sikh Skrift

Sikh-skriften inkluderar andlig insikt skriven i form av akrostiska dikter av den första Guru Nanak som student:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke othth chalnaa ||
TATTA: Varför utövar du hyckleri O Mortal? På ett ögonblick ska du stå upp och omedelbart avvika. "SGGS || 433

Andra heliga akrostiska vers med Tatta inkluderar detta av Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Det svåra vägen till Gud ligger genom hjärtat och sinnets väg inifrån. "SGGS || 341

17 av 36

Gurmukhi manus Tthatthhaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Tthatthhaa Betydelse i Sikh Skriften Gurmukhi manus TThatthaa. Foto [S Khalsa]

Tthatthhaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

TTH - Gurmukhi Tthatthaa Uttalsguide

Tthatthaa är en konsonant av Gurmukhi akhar som är identisk med Punjabi paintee-alfabetet.

Tthatthaa har ljudet av Th och uttalas som tha-thaaw med betoning på den andra stavelsen. Tungen är böjd bakåt för att beröra munets tak och det bör finnas en luftblåsning när handen hålls framför läpparna. Den romaniserade stavningen av Tthatthaa är fonetisk och kan också förefalla stavad som Tthattha, Thhathaa eller andra variationer. Ursprungliga fonetiska Gurmukhi-stavningar kan variera både synliga och romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelsen av Tatthaa i Sikh Skrift

Akrostiska former av andligt signifikant poetisk vers med konsonanter av Gurmukhi-alfabetet visas i hela Skriften av Guru Granth Sahib. Som pojke i Nanakana Sahib, skrev reformören Guru Nanak Dev:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Fred överträder hjärtat hos dem vars sinne är kopplat till Lord's Lotus Feet. "SGGS || 433

Andra akrostiska vers med Tthatthaa av Gurbani författare inkluderar:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Känslor som de inte skadar. "SGGS || 256 Femte Guru Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai door thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Håll dig själv på ett långt avstånd från denna mirage. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 av 36

Gurmukhi Alfabet Ddaddaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Ddaddaa Betydelse i Sikh Skrift Gurmukhi manus Ddaddaa. Foto [S Khalsa]

Ddaddaa är en konsonant av Gurmukhi-alfabetet.

DD - Gurmukhi Ddaddaa uttalguide

Ddaddaa är en konsonant av Gurmukhi-skriptfunktionen i Gurbani och är identisk med Punjabi-alfabetet.

Ddaddaa representeras av DD och uttalas Da-daaw, med betoning på den andra stavelsen. Tungen är böjd bakåt för att röra vid munets tak bakom tandköttet. Ljudet liknar den dubbla DD i pappa eller D i padda eller läkare. Den romaniserade stavningen av Ddaddaa är fonetisk och kan också verka stavad helt enkelt som Dadda . Staver kan också skilja sig något i original Gurmukhi såväl som romaniserade och engelska översättningar av Gurbani.

Betydelse av Ddaddaa i Sikh Skrift

Flera shabader av Guru Granth Sahib har Ddaddaa i en akrostisk form av poetisk vers med andlig betydelse.

Guru Nanak, först av Sikh-guruerna, började skriva hymner av andlig merit medan han fortfarande var en pojke:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Varför sätter du på så häpnadsväckande shower, o dödligt? Oavsett vad som finns, alla ska förgå. "SGGS || 433

Andra akrostiska vers av författarna till Gurbani där Ddaddaa uppträder inkluderar:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Denna bostad är inte din verkliga bostad som du måste lära känna. "SGGS || 256 Femte Guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: När Guds rädsla förverkligas avgår andra rädslor. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 av 36

Gurmukhi Alfabet Dhhadhhaa av Gurbani illustrerad med uttal

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Foto [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 av 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Foto [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 av 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Foto [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 av 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Foto [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 av 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Foto [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 av 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Foto [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 av 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Foto [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 av 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Foto [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 av 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Foto [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 av 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Foto [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 av 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Foto [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 av 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Foto [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 av 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Foto [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 av 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Foto [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 av 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Foto [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 av 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Foto [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 av 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 av 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

10 Sikhismprestersvillkor och vad de menar

10 Sikhismprestersvillkor och vad de menar

Hebreiska namn för pojkar och deras betydelse

Hebreiska namn för pojkar och deras betydelse

Religion i Thailand

Religion i Thailand