https://religiousopinions.com
Slider Image

Biografi om Tertullian, Father of Latin Theology

Tertullian var en tidigt kristen apolog, teolog och moralist från Kartago, Nordafrika. Tertullian var ihärdig och artikulerad högutbildad inom områdena lag, retorik, litteratur, grekisk och latin. Hans verk påverkade den tidiga kyrkan avsevärt och gav västerländsk kristen teologi form och definition, och hans inflytande återstår fortfarande i dag. Som den första stora teologen som producerade omfattande kristen litteratur på latin, fick Tertullian titeln "Father of Latin Theology."

Snabbfakta: Tertullian

  • Kallas också : Quintus Septimius Florens Tertullianus
  • Känd för : Prolific Christian författare som producerade de tidigaste formella doktrinära verk av västerländsk kristendom
  • Född : Det exakta födelsedatumet är okänt; mest troligt i Kartago (nu Tunisien), Nordafrika mellan 145-160 e.Kr.
  • Död : Efter 220 e.Kr. i Kartago (nu Tunisien), Nordafrika
  • Publicerade verk: Ad Nationes, Apologeticum, Ad Martyras, Adversus Hermogenem, Adversus Marcionem, De Carne Christi, De Resurrectione Carnis och många fler .
  • Noterbar citat : "Martyrernas blod är kyrkans frö."

Tidigt liv

Tertullian föddes i Kartago, en romersk provins i Nordafrika som nu är Tunisien. Historiker placerar hans födelsedatum var som helst från 145 till 160 e.Kr. i denna historiaperiod var Kartago ett ledande kultur- och utbildningscentrum, näst efter Rom. Tertullian fick en överlägsen utbildning i ämnen inklusive lag, retorik, filosofi, litteratur, grammatik, grekisk och latin.

Utöver vad som kan hämtas från hans egna skrifter, är Tertullians tidiga liv dåligt dokumenterad. Hans föräldrar var hedningar, och hans far kan ha varit en romersk centurion. Cirka 20 års ålder flyttade Tertullian till Rom för att fortsätta sina studier. Det är troligt att han praktiserade lag i Rom en tid. Även medan Tertullianus i Rom skakades djupt för att bevittna de brutala förföljelserna och martyrdöden av kristna, vilket troligen satt banan för hans omvändelse till kristendomen.

Radikal hängivenhet

Nära slutet av det andra århundradet återvände Tertullian till Kartago, där han bodde tills han dog. Någon gång i slutet av trettiotalet upplevde Tertullian en radikal förändring när han kom till tro på Jesus Kristus. Han gifte sig med en kristen kvinna och förblev efter hennes död änkling.

Som troende ägnade sig Tertullian sig åt att studera Skriften. Snart utmärkte han sig som lärare i kyrkan i Kartago och började skriva mycket för att försvara kristna övertygelser och praxis. En forskare från fjärde århundradet, Jerome, hävdade att Tertullian var en ordinerad präst, men denna idé har utmanats av det nuvarande stipendiet.

Genom ett kompromisslöst engagemang för sin tro och sanningen växte Tertullianan missnöje med vad han uppfattade som försumlighet i den ortodoxa kyrkan. Så småningom lämnade han kyrkan i Kartago och gick med i en nybildad separatiströrelse känd som Montanism. Gruppen, med sin strikta anslutning till moral, vädjade till Tertullian. För det mesta var sekten fri från kättarinflytande, men till och med montanisterna var inte tillräckligt strikta för Tertullian. Med tiden bröt han med dem för att bilda sin egen avskjutning, kallad Tertullianisterna. Tertullianisterna förblev aktiva i Afrika tills någon tid under det femte århundradet, då de återgick till kyrkan i Kartago. Bortsett från Tertullians stela idéer angående kyrkans liv, förblev han lärdomslös fram till sin död.

Försvara tron

Inte långt efter sin omvändelse började Tertullian producera stora mängder kristna skrifter centrerade på tre områden: apologetik, dogma och moral. Många av dessa litterära verk är på latin och finns fortfarande idag. Två av hans mest anmärkningsvärda tidiga verk var Ad Nationes, en uppsats om orättvisa av romersk förföljelse mot tidiga kristna, och Apologeticum, ett polerat försvar av religionsfrihet och kristen tro.

Med en stark känsla av sanning attackerade Tertullian dagens kätterier och hanterade ofta de teologiska problemen hos specifika motståndare. I Adversus Hermogenem ("Mot Hermogenes") till exempel tillbakavisade Tertullian idéerna från en lokal kartagisk målare som trodde att Gud bildade skapelsen av förutgående materia.

Tertullians skrivstil använde en bitande vidd och konfrontationsstyrka som inte överensstämde med tidiga kristna myndigheter. Som advokat erkände Tertullianan värdet av mänskligt förnuft i att försvara doktrinerna för den kristna tron. I Adversus Marcionem, skrev Tertullian, ”Alla Guds egenskaper borde vara lika rationella som de är naturliga ... inget annat kan ordentligt anses vara bra än det som är rationellt bra; mycket mindre kan godheten i sig avvisas i någon irrationalitet. ”

Tertullian skrev för kyrkan om doktriner som uppståndelsen ( De resurrectione carnis ), dopet ( De Baptismo ) och själen ( De anima ). Han skrev för att hjälpa de troende att hantera vardagliga problem som hur man klär sig blygsamt som en kvinna ( De cultu feminarum ), om äktenskap och giftermål ( De exhortatione castitatis ), om konsten ( De spectaculis ), avgudadyrkan ( De idollatria ) och omvändelse ( De poenitentia ).

Tertullianan trodde att konflikten mellan kristendomen och det hedniska samhället var oundvikligt, vilket ledde till förföljelse. I De fuga i förföljelse uppmuntrade Tertullianus de kristna som förföljdes att imitera Kristus och acceptera martyrdöd. Tertullian skrev också hängivenheter och läror om bön ( De oration ).

En blandad arv

Tertullian s hängivenhet till sin tro uppfattas bäst i hans rejäl produktion av litterära verk, av vilka många bevaras till denna dag. Bekanta kristna ordstäv inkluderande God välsigne, Godbidrag, och Hvis Gud kommer ” originera från Tertullian penna. Han var också den första författare på latin känd för att använda termen Trinity .

När Tertullian strömmade från katolsk ortodoxi till montanismen, förlorade han favor med de flesta forntida forskare och kyrkan. Men i dag s ac s akademiker uppskattar Tertullian som en av de mest inflytelserika och lysande figurerna i kyrkans historia. Hans verk beskriver många av kristendomen central s s centrala doktriner på sin tidigaste utveckling. Till exempel skrev Tertullian om treenigheten som tre personer i ett ämne; av Kristi helt gudomliga och fullt mänskliga natur; om människans fall och ursprungliga synd; och av Jesus Kristus jungfru födelse. Tertullian s idéer hade en direkt inverkan på män som Athanasius och Augustin samt andra kyrkofäder och de råd de påverkade.

Enligt kyrklig tradition levde Tertullian till en avancerad ålder. Hans sista skrifter är daterade omkring 220 e.Kr., även om vissa antar att han kan ha levt till 240 e.Kr.

källor

  • "Tertullianus." Who s Who in Christian History (s. 665 666) .
  • "Tertullianus." Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (s. 721) .
  • Tertullian. https://www.britannica.com/biography/Tertullian.
  • Tertullian. https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/tertullian-11629598.html.
Berättelsen om Pele, Hawaiian Volcano Goddess

Berättelsen om Pele, Hawaiian Volcano Goddess

Hebreiska namn för pojkar och deras betydelse

Hebreiska namn för pojkar och deras betydelse

Jainismens övertygelser: De fem stora löfterna och de tolv löftena av Laity

Jainismens övertygelser: De fem stora löfterna och de tolv löftena av Laity