https://religiousopinions.com
Slider Image

Mormons profeter 19 största bok

Följande kronologiska lista beskriver bara stora profeter från Mormons bok. Många andra individer kan hittas i dess omslag, inklusive både goda kvinnor och män. Much of the Mormon Book är en nephitisk rekord, så de flesta av profeterna är nephiter. Några stora Mormons boksiffror som kapten Moroni, Ammon, Pahoran och Nephihah ar utelämnades från listan eftersom de bara hade framträdande roller endast i sekulär och militär historia.

01 av 04

Nephite Prophets: Lehi Through Enos

Lehi, den första profeten i Mormons bok, beordrades av Gud att lämna sitt hem i Jerusalem, tillsammans med sin familj, och resa till Amerika. Hans vision om livets träd är avgörande to förståelse av frälsningsplanen.

Nephi, Lehis trogna son och en profet i sin egen rätt, tjänade ea Heltäckande Fader och sitt folk under hela sitt liv. Tyvärr fick han mycket övergrepp från sina äldre bröder som trodde att de borde styra. Under himmelske Faders ledning byggde Nephi båten sin fars familj och han tog med sig till den nya världen. Han inkluderade också många av Jesajas undervisningar i boken om 2 Nephi, med en del kommentarer och förklaringar av hans egen.

Jacob, Nephis bror och Lehis son, was entr entr entr entr entr entr entr entr was Han är känd för att spela in allegorin om de tämda och vilda olivträdna. Enos, Jacobs son, var en fruktbar bön. Hans omfattande böner för hans personliga frälsning, hans folks frälsning såväl som frälsningen av Lamaniterna är saker av legenden.

02 av 04

Nephite Prophets: Kings Through Alma

Kung Mosiah ledde sitt folk ut ur sina första arvs land för att bara upptäcka Zarahemlas befolkning och förena sig med dem. Mosiah w gjorde kungen till of oth b b oth oth oth oth oth oth oth oth Benjamin, son till kung Mosiah såväl som en samvetsgrann och rättvis profet och kung, var känd för att ha levererat en viktig adress till hela sitt folk kort innan han dog.

Mosiah, son till kung Benjamin, var den sista av nephitkungarna. Han uppmuntrade sitt folk att ersätta honom med en typ av demokrati. Efter att ha erhållit Jaredite rekordet översatte Mosiah det. Hans fyra söner och Alma den yngre skadade kyrkan tills de upplevde en fantastisk omvändelse. Mosiah tillät sina fyra söner att ta evangeliet till lamaniterna efter att ha mottagit ett löfte från himmelske Fader att de skulle skyddas.

Abinadi predikade ivrigt evangeliet för kung Noahs folk, bara för att bli bränt till döds ¨ medan han fortsatte att profetera. Alma the äldste, en av K King Noahs präster, trodde Abinadi och lärde hans ord. Han och andra troende tvingades lämna, men de hittade oavsiktligt King Mosiah och folket i Zarahemla och gick med. Mosiah gav Alma sansvar för kyrkan.

Alma den yngre, känd ursprungligen för sitt uppror och ansträngningar att skada kyrkan (tillsammans med de fyra sönerna till kung Mosiah), blev en ihärdig missionär och hängiven högpräst. Mycket av Alma s boken synkroniserar hans läror och missionärsupplevelser.

03 av 04

Nephite Prophets: Halaman Through Moroni

Helaman, son till Alma den yngre, var en profet och militär ledare som gav Helaman avgift av alla religiösa register. Han är bäst känd som ledare för de 2 000 strippande soldaterna . Helaman, son till Helaman, spelade in mycket av boken till Helaman i Mormons bok tillsammans med sin son Nephi.

Nephi, en profet och chief domare som var ordförande över nephitfolket, arbetade som missionär med sin bror Lehi. De två upplevde underbara händelser under sitt uppdrag till det lamanitiska folket. Nephi avslöjade senare mordet och mordaren av huvuddomaren genom inspiration.

Posten av Nephi, son till Nephi, son till Helaman, omfattar mycket av 3 Nephi and 4 Nephi i Mormons bok. Nephi var privilegierad att bevittna Jesu Kristi ankomst till Amerika och att bli vald till en av Kristi 12 apostlar.

Mormon, för vilken Mormons bok fick namnet, var en profet och en militär ledare i stora delar av sitt liv. Han krönade de sista dagarna av nephiternas nation och var en av de sista av nephiterna som dör. Hans son Moroni var den sista. Mormon förkortade mycket av nephitskivorna. Han skrev både Mormons och s Mormons bok.

Moroni, son till Mormon, var den sista levande ättling till den nephitiska civilisationen och dess sista profet. Han överlevde i över 20 år efter att resten av hans folk förstördes. Han slutade sin fars skiva och skrev Moroni-boken. Han förkortade också Jaredite -inspelningen och inkluderade det i Mormons bok som s bok. Han app ear ear to to to and to to to to proph proph till profeten Joseph Smith och försåg honom med nephitiska poster, så de kunde översättas och publiceras som Mormons bok.

04 av 04

Jareditiska och lamanitiska profeter

Mahonri Moriancumr, The Jrbroder av Jared, var en jareditprofet som ledde sitt folk från Tower of Babel till Amerika. Hans tro var tillräcklig för att se Jesus Kristus och flytta ett berg. Modern uppenbarelse slutligen etablerade sitt namn som Mahonri Moriancumr.

Ether, författare till Etherbok, var den sista av de jareditiska profeterna. Han hade den sorgliga uppgiften att kroniska ned den jareditiska civilisationen.

Samuel, känd som Lameliten Samuel, var en lamanitisk vinst laddad med att profetera Jesu Kristi födelse till det nephitiska folket, liksom varning om deras ondska och eventuella fall. Nephiterna försökte framgångsrikt att döda Samuel. När Jesus Kristus kom till Amerika riktade han att Samuel och hans profetier är inspelade i nephitregistret.

Mabon (Autumn Equinox) Folklore och traditioner

Mabon (Autumn Equinox) Folklore och traditioner

Bästa kristna radiostationer för tonåringar

Bästa kristna radiostationer för tonåringar

Vad var motreformationen?

Vad var motreformationen?